برنامه های راهبردی رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام شد

به گزارش وبلاگ تور چین، تهران (پانا) - رستم قاسمی در راستای اجرای فرامین و برنامه های رئیس جمهور در حوزه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه های اعلامی در دولت سیزدهم 10 اقدام راهبردی این وزارتخانه را در گام نخست برای اجرا و اقدام عاجل ابلاغ کرد.

برنامه های راهبردی رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام شد

به گزارش ایسنا، رستم قنامی به منظور اجرای برنامه های رییس دولت سیزدهم در حوزه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه ها، جزئیات 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا به معاونان خود در حوزه های مختلف ابلاغ کرد.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم به منظور اجرای دقیق، سازماندهی شده و قابل پایش 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه های هرکدام از اقدامات راهبری از طریق متولی و یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.

همچنین گزارش عملکرد اقدامات ابلاغ شده به صورت هفتگی گزارش شود. لازم است کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی اجرایی داخلی در سازمان ها و شرکت های تابعه با مسئولیت بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و همه ظرفیت های ممکن برای اثربخشی حداکثری اقدامات به کار گرفته شود.

جزئیات 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به این شرح است.

اقدام نخست- بانک زمین تسهیلگری معماری و شهرسازی: متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این مهم را در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای نو و شرکت بازآفرینی شهری باید به انجام برساند. بخشی ازاقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن تا پایان 1400 است.

اقدام دوم- نهضت ملی مسکن: متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهرهای نو به اینکار اقدام می کند. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش هم شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت بندی چگونگی اجرای طرح های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.

همچنین، تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان 1400، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط وادهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارجوب طرح های جامع، مکانیابی شهرها و شهرک ها و تامین اراضی پشتیبان سکونت در چارچوب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر اخذ مصوبات مرتبط از شورای عالی معماری و شهرسازی، آغاز مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و ماز طریق و روستاها و تامین مسکن محرومان، تسریح در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، امکان سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و مقدار حمایت دولت از گروه های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش نام شده است.

اقدام سوم- بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی. در این بخش متولی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع بوده و اقدامات موردنیاز این بخش هم شامل آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرآیندهای مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.

اقدام چهارم- نهضت جامع حمل و نقل : در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش هم شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی تعیین، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین المللی و هاب های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه های کشور، و تکمیل پروژه های نیمه تمام راه روستایی است.

اقدام پنجم - اقتصادمسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی: در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش هم شامل تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان جهت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به نام مهم ترین ابزار سیاست گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه های خالی و گران قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، و تدوین طرح های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانه های جامعآماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.

تدوین راهکارهای جذب سرمایه گذار مردمی در طرح های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح های آزادراه هاو طرح های ریلی و دعوت از سرمایه گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه های تابعه برای تامین مالی طرح های اولویت دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این موضوع است.

اقدام ششم- تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل ونقل: متولی این بخش معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش هم شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه های ناتمام دارای اولویت و امکان پایان یابی سریع است.

اقدام هفتم- بازآفرینی نظام های سرمایه های انسانی : متولی این بخش هم معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی نظام شایسته گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.

اقدام هشتم- بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی : متولی این بخش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی است که در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع این مهم را به انجام می رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه سازی، شفاف سازی، چابک سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه های غیرضرور است.

اقدام نهم- راه اندازی حلقه های اندیشه ورز با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع: این معاونت در همکاری با مرکز پژوهش های راه، مسکن و ساختمان این کار را به انجام می رساند. در این بخش برنامه ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم فکری و ایده پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی در حوزه های مربوط با وزارتخانه و مدیران ستادی در سطح ملی و استانی و کمک به پیاده سازی پژوهش های دانش پایه و تجریبات روز دنیا در طرح ها و برنامه های وزارتخانه است.

اقدام دهم- ارتقای بهره وری کلیه واحدها با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع: اقدام موردانتظار این بخش هم شامل پروژه بهبود شاخص های عملیاتی کلیه بخش های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص ها در حوزه راه و مسکن است.

منبع: خبرگزاری پانا

به "برنامه های راهبردی رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه های راهبردی رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید